ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiZARF / ADVERB

Gizle | Göster
ZARF (ADVERB) NEDİR?

Zarflar (adverb), fiilleri niteleyen kelimelerdir. Peki bu ne demektir?

Bir iş yapılır.

Ahmet ran =Ahmet koştu.

Ama birçok zaman bu işin nasıl yapıldığı da önemlidir.

Ahmet ran slowly. =Ahmet yavaş koştu.

İşte bu yapılış şeklini anlatan kelime (slowly=yavaş) zarftır.

She sings beautifully =Güzel şarkı söyler (dikkat edin, burada güzel olan şarkı değil onun söylenmesidir.)

You must drive carefully =Dikkatli sürmelisin

SIFATLAR ve ZARFLAR

Sıfatlar ve zarflar birbirine çok benzer. Şeklen de benzerler görev olarak da benzerler. Dilimizde birçok zaman sıfat ve zarf aynı kelimedir.

Şu adam yavaş yürüyor,Cümlesindeki “yavaş” kelimesi zarf, Çokyavaş bir araba cümlesindeki “yavaş” sıfattır. Her ikisi de bir niteleme yapmaktadır. Ama biri (zarf) fiilleri niteler, onların özelliğini ve nasıl yapıldığını anlatırken diğeri (sıfat) isimleri niteler ve onların özelliklerini belirtir.

Aynı benzerlik İngiliz dilinde de mevcuttur.

That man is walking slowly = Şu adam yavaş yürüyor

That is a slow car. = Çok yavaş bir araba

Ancak burada zarf olan kelimenin –ly eki almış olduğuna dikkat ediniz.

Evet, İngilizce’de zarflar sıfatlardan türer. En basit anlatımıyla, yukarıdaki örnekte olduğu gibi sıfata bir –ly ekleriz ve bir zarfımız olur.

SIFAT

ZARF

Beautiful

Beautifully

Soft

Softly

Loud

Loudly

Ancak her zaman olduğu gibi yine istisnalarımız var.

He works hard =Çok (sıkı) çalışır

She drives very fast.= Hızlı araba sürer. (arabayı hızlı sürer)

Ayten spoke well. =Ayten iyi konuştu.

As usual, Kazım arrived late =Her zamanki gibi Kazım geç geldi.

I always get up early =Hep erken kalkarım.

Bunu tablolaştırmak gerekirse;

SIFAT

ZARF

Hard

Hard

Fast

Fast

Good

Well

Late

Late

Early

Early

Bazı fiiller de –biz öyle beklesek de- zarfla değil sıfatla kullanılırlar. Bunlar duyu fiilleridir (verbs of sense), duyuları ifade ediyorlarsa zarf almazlar.

Look (görünmek) : You look beautiful today. (=bugün güzel görünüyorsun)

Feel (dokunarak hissetmek): Your hands feel warm (=ellerin sıcak (dokununca sıcak hissi veriyor)

Smell (kokmak; koklamak değil) : These flowers smell wonderful (=bu çiçekler harika kokuyor)

Taste (tatmak; tadına bakmak değil) : Mother’s meals always taste delicious (=annemin yemekleri her zaman  lezzetlidir (yani lezzet hissi verir)

Sound (kulağa hoş/kötü gelmek): Your suggestion sounds good (=önerin kulağa hoş geliyor)

KARŞILAŞTIRMA ZARFLARI (COMPARATIVE ADVERBS)

İki veya daha fazla işin yapılışını karşılaştırırken kullanılır.

You are walking slowly but I am walking more slowly (=sen yavaş yürüyorsun ama ben daha yavaş yürüyorum)

Görüldüğü gibi zarfın başına “more” getirmek yeterli oluyor. Sıfatlarda olduğu gibi uzunluk kısalık ayrımı yok. Tüm zarfların karşılaştırma hali, zarfın başına “more” getirilerek yapılır.

“en” (superlative) anlamı katmak için de “most” kullanırız.

SIFAT

ZARF

KARŞ. ZARFI

“EN” (superlative)

Slow

Slowly

More slowly

Most slowly

Careful

Carefully

More carefully

Most carefully

Soft

Softly

More softly

Most softly

Quick

Quickly

More quickly

Most quickly

Elbette ki istisnalar burada da peşimizi bırakmıyor.

SIFAT

ZARF

KARŞ. ZARFI

“EN” (superlative)

Hard

Hard

Harder

Hardest

Fast

Fast

Faster

Fastest

Good

Well

Better

Best

Late

Late

Later

Latest

Early

Early

Earlier

Earliest

Bad

Badly

Worse

Worst

Mehmet speaks badly. Kazım speaks worse. Cemil speaks the worst.

Mercedes goes fast. BMW goes faster. Ferrari goes the fastest.

Hamit drives well. Kamil drives better. I drive the best.

as……as

Mahmut drives as carefully as Cemal =Mahmut da Cemal kadar dikkatli araba sürer.

Örnekte görüldüğü gibi as…..asifadesinin ortasına istediğimiz zarfı koyarak iki işin yapılışını karşılaştırabiliriz.

She speaks English as fluently as an Englishman. =İngilizce’yi bir İngiliz kadar akıcı konuşur.

SON BİR NOT

Less ve least kelimeleri sıfatlarda olduğu gibi zarflarda da “daha az” ve “en az” anlamı katmak için kullanılırlar. Burada da zarfın uzun veya kısa olması fark etmez.

You drive less carefully than I do. =Sen benden daha az dikkatli sürüyorsun.

She does the work the least quickly =O işini en az hızlı (yani en yavaş) yapar.

İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)