ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiSIFATLAR - ADJECTIVES

Gizle | Göster
NEDİR?

İsimler varlıkları temsil eder. Sıfatlar da onların niteliklerini. Varlıklar var olmakla kalmaz, birtakım nitelikler de taşır. Bir deve yalnızca bir deve değildir; o büyük veya küçük bir devedir, genç ya da yaşlıdır, güçlü veya zayıftır. İşte bu nitelikleri anlatan kelimelere sıfat diyoruz; genç, yaşlı, büyük, küçük, güçlü, zayıf, güzel, çirkin ve saire

Genel tanımı ise şudur: sıfatlar isimleri niteleyen kelimelerdir.

ÇILGIN DEVE =

Burada “çılgın” kelimesi sıfattır, çünkü bir varlık olan “deve”nin bir niteliğini belirtir. Bir başka deyişle “çılgın”, “deve”yi nitelediği için sıfattır.

CRAZY CAMEL =

Daha önce de belirttiğimiz gibi, “crazy camel” ifadesi hemen kafamızda yukarıdakine benzer bir resim oluşturmalı. Eğer bunu başarabiliyorsak hem crazy hem de camel kelimelerini doğru şekilde öğrenmişiz demektir. Yok, crazy camel dendiğinde, dur bakalım crazy ne demekti, hah, çılgın demek, camel da deve demek olduğuna göre ortada bir çılgın deve var, şeklinde akıl yürütüyorsak yanlış yoldayız demektir.

İngilizcesi: sıfat=adjective. Sözlükte baktığımız kelime bir sıfatsa yanında kısaca adj yazar.

DİKKAT:

Crazy a camel- YANLIŞ

A crazy camel- DOĞRU

Sıfat + İsim bir tamlama oluşturur ve bu tamlama yeni bir bütündür.

Bu sebeple a/an (=herhangi bir) ifadeleri bu bütünün başına gelir, ortasına değil.

A crazy camel= çılgın bir deve
AİTLİK SIFATLARI VE POSSESSIVE 'S (Ahmet's, Cemil's)

My book =Benim kitabım

Her car =Onun arabası

Bu örneklerde altı çizili kelimeler aitlik sıfatlarıdır (possessive adjectives). Neyin kime ait olduğunu bildirirler ve isimlerle birlikte kullanılırlar. YALNIZ BAŞINA KULLANILMAZLAR.

Yani this is my deyip bırakamayız; Türkçe’de olduğu gibi bu benim demiş olmayız.

This is my book demeli yani “my” kelimesinden sonra bir isim getirmeliyiz.

Aitlik bildiren ve tek başına kullanılan kelimelerse aitlik zamirleridir. Bu konu zamirler  bölümünde ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. This is my book =This is mine (mine bir aitlik zamiridir.)

Aitlik zamirleri şunlardır;

TÜRKÇE

İNGİLİZCE

Benim

My

Senin

Your

Onun (bay)

His

Onun (bayan)

Her

Onun (diğer varlıklar)

Its

Bizim

Our

Sizin

Your

Onların

Their

POSSESSIVE ‘S

This is Ahmet’s book =Bu Ahmet’in kitabı.

She is riding Cemal’s bycle =Cemal’in bisikletine biniyor.

İsimlerin sonuna ‘s getirerek aitlik anlamı katarız.

Bu kelimeler tek başlarına da kullanılabilirler.

This is my bag but that is Kamil’s =Bu benim çantam ama şu Ahmet’in.

Eskiden bu iyelik eki apostrof (‘) kullanmadan eklenirmiş cümleye. O zamandan kalma kelimelerle de karşılaşmak mümkündür.

*Çoğullara possessive ‘s;

Teachers’ room

Students’ problems

Görüldüğü gibi sadece kelimenin sonuna ‘ ekliyoruz, s yok.

Ancak çoğul kelime s ile bitmiyorsa;

People’s republic of China

Men’s rooms

Sıradan kelimeler gibi ‘s ekleriz.

*-z, -s, -x ile biten kelimelere possessive ‘s

Bunlara da çoğullarda olduğu gibi sadece ‘ ekleriz, s yok.

James’ reign

Cervantes’ Don Quixote

*possessive ‘s kullanmak istemezsek;

Biz de kelimelerin yerlerini değiştirip of kullanırız.

Pazarcık’s people =people of pazarcık (Pazarcığın insanları)

Students’ problems= Problems of students

The car’s wheels =the wheels of the car

KARŞILAŞTIRMA SIFATLARI (COMPARATIVE)

İki veya daha fazla varlığı karşılaştırırken;

İsmail is taller than Osman. =İsmail Osman’dan daha uzundur.

“daha” anlamını katmak için ne yaptık?

Tall, bu sıfatın normal hali, yalın hali. Bu cümledeyse tallerolmuş. Demek ki “daha” anlamını katan neymiş?

1. Küçük boyutlu sıfatların karşılaştırma halleri sıfatın sonuna –er getirerek yapılır.

big

Bigger

small

Smaller

cheap

Cheaper

ugly

Uglier

old

Older

gibi.

“en” anlamı katmak için de “-est” getirilir.

Yalın

Comparative (daha)

Superlative (en)

big

Bigger

Biggest

small

Smaller

Smallest

cheap

Cheaper

Cheapest

ugly

Uglier

Ugliest

old

Older

Oldest

2. Büyük boyutlu sıfatlarda ise sıfatın başına more getirilir.

beautiful

More beautiful

interesting

More interesting

crowded

More crowded

expensive

More expensive

“en” anlamı katmak içinse most kullanılır.

Yalın

Comparative (daha)

Superlative (en)

beautiful

More beautiful

Most beautiful

interesting

More interesting

Most interesting

crowded

More crowded

Most crowded

expensive

More expensive

Most expensive

DİKKAT: Sıfatların “en” halleri genelde başlarına “the” alırlar.

He is most popular – YANLIŞ

He is the most popular boy- DOĞRU

3. ....as....as....

Karşılaştırılan iki varlığın söz konusu nitelikte eşit olduğunu (veya olmadığını) anlatmak için bu kalıp kullanılır.

Cemal is as tall as Ahmet =Cemal Ahmet kadar uzun.

His father is not as rich as my father =Onun babası benim babam kadar zengin değil.

Yapı gayet basit. Anlayana sivri sinek saz. Burada “anlayan”dan kasıt “anlamak isteyen, anlamak için çaba gösteren”dir. Maalesef birçok insan armut piş ağzıma düş anlayışına sahip bu konuda. Bazen düşünüyorum da bu insanlar bilgiyi beyne bilgisayar gibi kaydeden bir makinenin icadını bekliyor olmalılar.

4. İSTİSNALAR

good

better

Best

bad

worse

Worst

Many** (çok)

More (daha çok)

Most (en çok)

Much* (çok)

More (daha çok)

Most (en çok)

Little* (az)

Less (daha az)

Least (en az)

* “many”, sayılabilen isimlerle kullanılır; many students, many people

** “much” ve “little” sayılamayana isimlerle kullanılan sıfatlardır; much money, little milk.
İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)