ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiİSİM / NOUN

Gizle | Göster
NEDİR?

İsimler varlıkları temsil eden kelimelerdir. Anlatım simgelerle olur. Geçmişte olanları anlatmak için geçmişi canlandırıp bir film gibi izletemeyiz. Planlarımızı anlatırken de kafamızın üstünde baloncuklar oluşturup karşımızdakine yukarıyı gösteremeyiz. İhtiyaçlarımızı anlatırken de bebek gibi sürahiyi işaret edip ağlayamayız. Bunların yerine simgeler kullanırız. Dünya simgelerle yeniden kurulur. Şimdi sanal dünya dediğimiz internet gibi ayrı bir dünyadır kelimelerin dünyası. Bu kelimeler dünyasında her şey gerçek dünyanın birer yansımasıdır. Bu dünyayı millet meclisine de benzetebiliriz. Nasıl ki millet 70 milyon insan bir çatı altında oturup memleket meselelerini konuşamaz, bu meselelere çözüm bulamaz ve bu yüzden kendini temsilen birtakım zevatı gönderir o çatının altına, gerçek dünyadaki şeyler de anlatımlara bizzat kendileri gidemezler ve bu yüzden kendilerini temsilen kelimeler gönderirler. Bir gergedanın nehri geçtiğini anlatmak için nehri ve gergedanı dinleyicinin önüne koymamız ve olayı tekrar canlandırmamız biraz zordur. Ama gerçek gergedan yerine “gergedan” kelimesini, nehir yerine “nehir” kelimesini getirip dinleyiciye sunmamız ve olayı film gibi canlandırmak yerine “geçti” dememiz kolaydır. Gördüğümüz gibi kelimeler birer temsilcidir.

Evet, kelimeler birer temsilcidir ve temsil ettikleri şeylere göre gruplara ayrılırlar. Varlıkları temsil eden kelimelere “isim” deriz. Yukarıdaki örnekte (gergedan nehri geçti) “gergedan” kelimesi gergedan dediğimiz varlığı temsil ediyor. “gergedan” denince aklımıza işte o birkaç tonluk tuhaf görünüşlü varlık gelir. Yani;
GERGEDAN =
 
 
İşte bu gördüğümüz kelime, karşısındaki hayvanın temsilcisidir, kelimeler aleminde onu temsil eder. Temsil ettiği şey bir varlık olduğu için de ona “isim” denir. Hepsi bu.

İNGİLİZCESİ

İsim= Noun. Sözlükte bir kelimenin yanında (n) yazıyorsa o bir isimdir.

İsimleri öğrenmek kolaydır. Onları zihnimizde kolayca canlandırabilir ve “işte bu gergedandır” diyebilir ve o görüntüyle o ismi birbiriyle özdeşleştirebiliriz; tıpkı bir çocuğa “bak oğlum bu gergedan, bak kızım bu nehir” der gibi. Şu durumda yukarıdaki resme bakın ve şöyle deyin, “This is a rhino”. (telaffuz için sözlük bölümümüzü inceleyiniz) Ve sonra her gergedan gördüğünüzde, düşündüğünüzde hayalinizde ona işaret edip tekrarlayın “This is a rhino”.

İsimler varlıkları temsil eder dedik ama her varlık da gergedan kadar somut değildir. Mesela fikir de bir varlıktır. Gözle görünmez, elle tutulmaz yani soyuttur ama vardır işte, bunu biliriz. Var olduğu için de varlıktır. Dolayısıyla onu temsil eden kelime de isimdir.
MASTAR

Çoğu kişinin yanlış cevaplayacağı bir soru size;

“gelmek” ne tür bir kelimedir?

A) isim             B) fiil

Normalde birçok kişi B şıkkını seçecektir. Ama “gelmek” bir isimdir. Fiil olan onun köküdür; yani “gel” fiildir, “gelmek” isimdir. “gel” kelimesi bir oluş bir hareket ifade ettiğinden dolayı fiildir. Ama “gelmek” diye bir olay vardır ve bu olay “var”dır, o halde varlıktır. O halde bu varlığı temsil eden kelime “gelmek” isimdir. Şöyle soralım; “gel” diye bir olay var mıdır? Hayır, “gel” diye bir olay “var” değildir.

Türkçemizde “gelmek” gibi kelimelere MASTAR diyoruz, biliyorsunuz. Mastarlar “gelmek” örneğinde olduğu gibi fiillerin isimleridirler. Yani mastarlar isimdir. Bu durumu unutmamak İngilizce öğrenirken işimize yarayacak.

Working is difficult in the summer =yazın çalışmak zor. (burada “working” çalışmak anlamındadır ve mastardır, ve de cümlenin öznesidir.)

Bu cümleyi şöyle de kurabilirdik;

It is difficult to work in the summer =yazın çalışmak zor. (burada “to work” yine çalışmak anlamındadır ve mastardır.

Görüldüğü gibi İngilizcede mastarlar bu iki şekilde yapılıyor.

1) Sonuna “–ing” getirerek.

2) Başına “to” getirerek.
İSİM TÜRLERİ

SAYILABİLEN =COUNTABLE NOUNS

Sayabildiğimiz varlıkların isimlerine sayılabilen isimler denir, bu kadar basit. Çorap, kalem, çanta, deve gibi varlıkları 1, 2, 3,… şeklinde sayabiliriz. Yani bunların çoğulları vardır. Socks, pancils, bags, camels gibi. Görüldüğü üzere çoğul eki –s’dir. Sayılabilen herhangi bir kelimeye –s eklediğimizde çoğul olur. Tabi bu her zaman basit değildir. Mesela salary kelimesinin çoğulu salarys değildir. Bu kelimeye –s eklerken “y” “i” olur; salaries.

Bir de –s eki almadan çoğul yapılan kelimeler var;

Tekil

Çoğul

Person

People

Child

Children

Phenomenon

Phenomena

Criterion

Criteria

Man

Men

Woman

Women

Mouse

Mice

Tooth

Teeth

Aşağıdaki isimler hep çoğuldur, tekili yoktur.

Jeans

Your jeans are new.

Jeans işte, kot pantolon

Police

The police are searching for the thief.

polis teşkilatı, polisler, emniyet (tek bir polis için policeman)

Clothes

His clothes are always dirty.

Elbiseler (cloth kelimesi “bez” anlamında kullanıldığı için bu kelimenin tekili sayılmaz)

Scissors

These scissors don’t cut well.

Makas

SAYILAMAYAN =UNCOUNTABLE NOUNS

Bunlar da sayamadığımız varlıkların isimleridir. Water, milk, hair, money, rice gibi. Dikkat edin, “para” da sayılamayan bir isim. He has a lot of money =çok parası var.

Bu kelimeleri sayılarla yan yana kullanamayız dememe gerek var mı bilmiyorum. Bunların miktarını değişik birimler kullanarak ifade ederiz.

A bottle of milk =bir şişe süt

Sayılamadıkları için elbette bunların çoğulları da olmaz.

Sayılamayan bazı isimler değişik anlamlarla kullanılırlarsa sayılabilirler
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)