ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiFUTURE CONTINUOUS TENSE (I will be going)

Gizle | Göster
NEDİR?
 

I will be studying then =O saatte ders çalışıyor olacağım.

Gelecekte belli bir zamanda bir işin yapılıyor olacağını anlatır.

He won’t go to the party because he will be studying physics then= Partiye gelmeyecek çünkü o saatte fizik çalışıyor olacak.
NASIL YAPILIR?
 

İngilizcede tüm cümlelerde olduğu gibi özne+fiil+nesne biçiminde sıralanır öğeler. Özneyle fiil arasında will be, fiilin sonundaysa –ing eki vardı.

Ö + WILL BE + FIIL-ING + N.
YARDIMCI FİİLİ
 

will be (tüm şahıslar için)

“will”, gelecek zaman olmasından dolayı, “be” ise continuous tense olmasından dolayı kullanılır.
OLUMLU, OLUMSUZ, SORU
 

OLUMLU CÜMLELER

ÖZNE

YARD. FİİL

FİİL

NESNE/diğer

Diğer

We

will be

going

to the cinema

this time tomorrow

Ahmet

will be

swimming

while we are working=

=Biz çalışırken Ahmet yüzüyor olacak

OLUMSUZ CÜMLELER

ÖZNE

YARD. FİİL

FİİL

NESNE

Diğer

Cemile

will not be

making

a cake


I

will not be

watching

TV

tonight

SORU CÜMLELERİ

*Soru kelimesi olmadan da soru sorulabilir. Bizde “mi, mı” diye biten sorular İngilizcede yardımcı fiil başa alınarak sorulur.
ZAMAN İFADELERİ
 

This time next year/month/tomorrow=  Gelecek yıl/ay/yarın bu sıralar

in a few minutes (birkaç dakika içinde), soon

Ve diğer gelecek zaman ifadeleri.
SÖZLÜ ALIŞTIRMA - BAKIN, ÇÖZÜN

Bu bölümde aşağıda verilen kelimelerden tutarlı cümleler oluşturmanız bekleniyor. Bunu yaparken aklınızda bulundurmanız gereken en önemli bilgi cümle yapısıdır. Daha önce de belirttiğimiz gibi İngilizcede cümle daima ÖZNE+FİİL+NESNE biçiminde sıralanır. Akıllı bir öğrenici bunun ne büyük bir avantaj olduğunu asla aklından çıkarmaz.

1

drive

the car

My sister

While I am sleeping

2

TV

They

watch


3

use

Kemal

computer


4

I

Wait

for you

when you arrive

5

Ayşe

go

Home


CEVAPLAR
İNTERAKTİF ALIŞTIRMALAR
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)