ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiRelative Clauses 2 (the man who a lion killed)

  • Nedir?
Önceki sayfada aslanı öldüren adam vardı (üst resim), burada ise aslanın öldürdüğü adam var (the man who the lion killed). Bu farklılığı nasıl belirttik? Önce şunu görmeliyiz: önceki sayfadaki resimde adam, öldürendi, yani özneydi; burada ise öldüren, aslan. Yani özne değişti, adam nesne oldu. Relative clause ifadesinin kendi içinde bir cümle olduğunu anlatmıştık. Şimdi durumu buna göre inceleyelim:

Tanımlanan Relative Clause Anlamı
1 the man
who killed a lion
özne fiil nesne

2 the man
who a lion killed
nesne özne fiil


Biz neyi tanımlıyoruz? Adamı (the man). Bu adam nasıl bir adam?
1- Aslanı öldüren adam
2- Aslanın öldürdüğü adam
  • Nasıl Yapılır?
Birinci ifade nasıl oluşturulur önceki sayfada anlatmıştık. Şimdi "aslanın öldürdüğü adam" nasıl ifade edilir, bunu göreceğiz:
1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?
Cevap:
A man

Ama herhangi bir adam değil:
The man

2- Who ya da which? (relative pronoun)
The man ifadesinden sonra -madem ki insandan bahsediyoruz- who kullanırız:
The man who

3- Kim yaptı? (özne ne?)
who, adamın yerini tutuyor. Ama burada işi yapan, yani öldüren, adam değil, o öldürüldü. O zaman kim?
Eğer öznemiz who yani adam olsaydı bu adımda biz fiili arıyor olurduk. Ama bu durumda önce özneyi bulup yazmalıyız.
The man who a lion

4- Ne yaptı? (fiil)
The man who a lion killed

5- Sonuç:
The man who a lion killed = Aslanın öldürdüğü adam

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;
The man who a lion killed is Osman Aslanın öldürdüğü adam Osman'dır.
The man who a lion killed lived in Pazarcık Aslanın öldürdüğü adam Pazarcık'ta yaşardı.
I knew the man who a lion killed. Aslanın öldürdüğü adamı tanırdım.
  • whom
whom = who

Eğer who zamiri öznenin yerine kullanılıyorsa who olarak kalır. Bu örnekteki gibi nesnenin yerini tutuyorsa whom olabilir. Dikkat edin, olur demiyorum, olabilir diyorum. Yani whom kullanmak mecburi değil. Who ya da whom, hangisini istersek onu kullanırız. which ve that için böyle bir durum yoktur.
the man who a lion killed = the man whom a lion killed
  • Relative pronoun (who, whom, that, which) kullanmasak?
Eğer relative zamir dediğimiz kelime nesnenin yerini tutuyorsa onu atabiliriz.
the man who(m) a lion killed = the man a lion killed
the money which I found on the way = the money I found on the way
a woman that a man loves = a woman a man loves

Relative zamir özne ise o zaman onu atamayız
the man who killed a lion
a woman who loves a man
  • Örnek 1
Resimdeki çocuğu tanımlayalım;
Kelimeler: save (kurtarmak), firemen (itfaiyeciler)

1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?
Cevap:
A child

Ama herhangi bir çocuk değil, bu çocuk:
The child

2- Who ya da which? (relative pronoun)
The child ifadesinden sonra -madem ki insandan bahsediyoruz- who kullanırız:
The child who(m)

3- Kim yaptı? (özne ne?)
who, çocuğun yerini tutuyor. Ama burada işi yapan, yani kurtaran çocuk değil, itfaiyeciler.
Eğer öznemiz who yani çocuk olsaydı bu adımda biz fiili arıyor olurduk. Ama bu durumda önce özneyi bulup yazmalıyız.
The child who firemen

4- Ne yaptı? (fiil)
The child who firemen saved

5- Sonuç:
The child whom firemen saved = İtfaiyecilerin kurtardığı çocuk

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;
The child whom firemen saved is Osman İtfaiyecilerin kurtardığı çocuk Osman'dır.
The child whom firemen saved lives in Pazarcık İtfaiyecilerin kurtardığı çocuk Pazarcık'ta yaşar.
I know the child firemen saved. İtfaiyecilerin kurtardığı çocuğu tanırım.
  • Örnek 2
Resimdeki arabayı tanımlayalım;
Kelimeler: have (sahip olmak)

1- Tanımlamak istediğimiz şey esas olarak ne?
Cevap:
A car

Ama herhangi bir araba değil, bu araba:
The car

2- Who ya da which? (relative pronoun)
The car ifadesinden sonra -madem ki insan değil- which kullanırız:
The car which

3- Kim yaptı? (özne ne?)
who, arabanın yerini tutuyor. Ama burada işi yapan, yani sahip olan araba değil, Brad Pit.
Eğer öznemiz who yani araba olsaydı bu adımda biz fiili arıyor olurduk. Ama bu durumda önce özneyi bulup yazmalıyız.
The car which Brad Pit

4- Ne yapar? (fiil)
The car which Brad Pit has

5- Sonuç:
The car which Brad Pit has = Brad Pit'in sahip olduğu araba

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;
The car which Brad Pit has used to be mine Brad Pit'in sahip olduğu araba önceden benimdi.
The car which Brad Pit has is a BMW Brad Pit'in sahip olduğu araç bir BMW.
Osman loves the car which Brad Pit has. Osman, Brad Pit'in sahip olduğu arabayı seviyor.

Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)