ingilizce dersleri
Site içi arama
ingilizce videolar
ingilizce alıştırmalar /grammar exercises
ingilizce okuma parçaları
ingilizce dilbilgisiRelative Clauses (the man who killed a lion)

                                                
  • Nedir?
Zor birşey değildir. Ama nedir?
Ne olduğunu basit örneklerle anlatalım:
 
 İngilizcesi Türkçesi
A man who speaks five languages
Beş dil konuşan bir adam
The window which was broken yesterday
Dün kırılan cam
The city where we live
Yaşadığımız şehir

İşte bu örneklerde kalın harflerle yazılan kısımlara relative clause denir. 
Buna göre sizce relative clause nedir? Önce bir düşünün.
Relative clause, kelimeleri (tabi ki isim türünden kelimeleri) tanımlamak, açıklamak, onlar hakkında bilgi vermek için kullanılan tümleçlere denir. Şimdi bu tanımı yukarıdaki örneklere bakarak değerlendirin.
  • Nasıl yapılır?
Meseleyi formüle dökmeden anlatmaya çalışalım:
Bir adam var;

 

A man


 
Bu adam, bizim evin camını kırmış olsun. Bu durumda biz ondan herhangi bir adam (a man) olarak bahsetmek istemiyoruz. Onun, camı kıran adam olduğunu belirtmek istiyoruz:
 
The man who broke the window
Bunu nasıl yaptık?

1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?
Cevap:
A man

Ama herhangi bir adam değil:
The man

2- Who ya da which? (relative pronoun)
The man ifadesinden sonra -madem ki insandan bahsediyoruz- who kullanırız:
The man who

3- Ne yaptı? (fiil ne?)
The man who broke

4- Neyi kırdı? (nesne)
The man who broke the window

5- Sonuç:
The man who broke the window = Camı kıran adam

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;
The man who broke the window is Osman Camı kıran adam Osman'dır.
The man who broke the window lives in Pazarcık Camı kıran adam Pazarcık'ta yaşıyor.
I saw the man who broke the window Camı kıran adamı gördüm.
  
  • Detay
Bir önceki maddede açıklanan relative clause ifadesini detayıyla inceleyelim.
The man who broke the window
Bu ifadede relative clause:

who broke the window

Bu, kendi içinde bir cümleye benzer.
Şöyle ki;
Özne Fiil Nesne
who broke the window

who özne gibidir çünkü adamın yerine kullanılmıştır yani zamirdir. Buna relative pronoun denir. Eğer bir adam değil bir cismi, mesela arabayı tanımlıyor olsaydık who değil which kullanırdık.
***Önemli***
Relative clause oluşturmaya başlarken tam bir cümle kurmaya başladığımızı unutmayalım. Öznesiyle, fiiliyle ve -varsa- nesnesiyle tam bir cümle. "Detay" kısmına göz atınız.
  • Relative Pronouns (who, which, that)
Relative clause yapımızın ilk kelimesi olan relative zamir ne olmalıdır? Bunu doğru tespit etmek için bu zamir hangi kelimenin yerini tutacak onu bilmeliyiz. Tanımlamaya çalıştığımız şey bir insan mı değil mi?
Üç seçeneğimiz var: who, which, that. İnsanlardan bahsediyorsak who
Hayvanlardan ve cansız varlıklardan bahsederken which kullanırız.
That her iki durumda da kullanabilir.
A man who speaks English = A man that speaks English

A bird which has long wings = A bird that has long wings
  • Örnek 1
Şimdi aşağıdaki resimde bulunan adamı tanımlayalım;

Bilmemiz gereken kelimeler: plant (dikmek), tree (ağaç)
1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?
Cevap:
A man

Ama herhangi bir adam değil:
The man

2- Who ya da which? (relative pronoun)
The man ifadesinden sonra -madem ki insandan bahsediyoruz- who kullanırız:
The man who

3- Ne yapıyor? (fiil ne?)
The man who is planting

4- Neyi dikiyor? (nesne)
The man who is planting a tree

5- Sonuç:
The man who is planting a tree = Ağaç diken adam

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;
The man who is planting a tree is very happy Ağaç diken adam çok mutlu
The man who is planting a tree has two children. Ağaç diken adamın iki çocuğu var
I don't know the man who is planting a tree. Ağaç diken adamı tanımıyorum.
  • Örnek 2
Şimdi aslanı "Afrika'da yaşayan bir hayvan" olarak tanımlayalım;
Bilmemiz gereken kelimeler: lion (aslan), live (yaşamak), animal (hayvan)
1- Tanımlamak istediğimiz esas olarak ne?
Cevap:
An animal
herhangi bir hayvan olduğu için "the" kullanmamız gerekmiyor.

2- Who ya da which? (relative pronoun)
A lion ifadesinden sonra -madem ki bir hayvandan bahsediyoruz- "which" kullanırız:
An animal which

3- Ne yapıyor? (fiil ne?)
An animal which lives

4- Nerede yaşıyor?
An animal which lives in Africa

5- Sonuç:
An animal which lives in Africa = Afrika'da yaşayan bir hayvan

Şimdi bu oluşturduğumuz ifadeyi herhangi bir cümlede kullanabiliriz. Mesela;
Lion is an animal which lives is Africa Aslan, Afrika'da yaşayan bir hayvandır
Today I will tell you about an animal which lives is Africa. Bugün size Afrika'da yaşayan bir hayvandan bahsedeceğim.
Elephant is an animal which lives is Africa, too Fil de Afrika'da yaşayan bir hayvandır
>>Sayfa 1<<          Sayfa 2        Sayfa 3        Sayfa 4       Slayt
Sorular / Yorumlar
Access denied for user 'grmn8462_yeni'@'localhost' (using password: YES)